Lễ cúng Phật và phát 120 phần quà từ thiện mùa Vu Lan tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin: Tây Thiên, ảnh Quang Sơn

Sáng ngày 27 / 7 / 2020 (nhằm ngày 9 / 7 / Canh Tý), Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang thiết lễ hương hoa cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền đại chúng xuất gia. Và phát 120 phần quà từ thiện cho bà con khó khăn trong địa phương nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu – Phật lịch 2564. 
Nguyện đem công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu chúng ta nên thiết lập tâm niệm tri ân để trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ.

Chớ chê khinh điều ác
Cho rằng chưa đến mình
Như nước nhỏ từng giọt
Rồi bình cũng đầy tràn
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần. (Pháp cú 121)

Chớ chê khinh điều thiện
Cho rằng chưa đến mình
Như nước nhỏ từng giọt
Rồi bình cũng đầy tràn
Người trí chứa đầy thiện
Do chất chứa dần dần. (Pháp cú 122)

Hình ảnh khoá lễ và phát quà từ thiện:

Đạo tràng trì kinh Vu Lan Báo Hiếu
Chân dung Hòa thượng Bổn sư
Phật tử chí thành
Hoan hỷ
Cổng tam quang chùa Tây Thiên
Thiết lễ cúng dường
Chia sẻ yêu thương
Chia sẻ bà con
Gửi lời chào hỏi
Thọ trai
Dâng lời tác bạch
Dâng lời tác bạch
Sư cô Tánh Hòa ban đạo từ
Dâng lời tác bạch
Phật tử nhí dâng lời tác bạch
Phật tử thọ trai
Phật tử thọ trai
Phật tử thọ trai
Quang cảnh đạo tràng
Phật tử dâng lời tác bạch
Chia sẻ bài pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *