Trả Nợ

Tác giả: Phương Nhã Ka

Ngôi chùa nọ xảy ra rất nhiều chuyện. Bổn đạo trong chùa cứ lục đục với nhau hoài.

Ban hộ tự họp bàn, định thỉnh một vị tăng về trụ trì. Ba ngày sau, có một thiền sư đi ngang qua chùa. Nghe tiếng đại hồng chung phát ra âm thanh không “thanh tịnh”. Nên ghé vào chùa xem thử.

Thiền sư đưa tay xoa xoa mấy cái và lầm thầm chú nguyện điều gì đó không rõ. Trước khi ra về thiền sư cho biết. Chiếc chuông chùa này do một đại thí chủ phát tâm cúng dường. Nhưng lúc phát tâm không thanh tịnh. Mà chỉ có ý trả nợ.

Dòng họ của gia đình ấy, phạm tội ăn cắp đồ vật của chùa, nay làm có tiền cúng chuông để trả nợ cũ. Nên âm thanh của chuông nhiều ân oán.

Tôi đã chú nguyện xong. Hóa giải rồi chùa bình yên không sao cả.

Phật tử loay hay rót nước mời thiền sư. Bưng nước lên không thấy bóng dáng thiền sư đâu cả.
Từ hôm đó đến nay, Phật tử và bổn đạo của chùa hòa thuận. An lạc…

Mới hay, cúng dường mà tâm không thanh tịnh, nơi nhận, kết quả không tốt đẹp gì.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *